โรงเรียนโคกศรีเมือง
ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เบอร์โทรศัพท์ 043801133
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่