โรงเรียนโคกศรีเมือง
ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เบอร์โทรศัพท์ 043801133
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพรชัย พรหมพินิจ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ