โรงเรียนโคกศรีเมือง
ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เบอร์โทรศัพท์ 043801133
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ว่าที่ พ.ต.เอื้อน วิเศษชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางประภาพร จงลือชา
ครู คศ.3

นางสาวบุณยอร เหลือผล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสยุมพร เกณฑ์เชี่ยวชาญ
พนักงานราชการ

นางสาวธนัญญา ทองด่านเหนือ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวน้องกวาง กลมพุก
พนักงานราชการ