โรงเรียนโคกศรีเมือง
ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เบอร์โทรศัพท์ 043801133
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ว่าที่ พ.ต.เอื้อน วิเศษชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0817297610
อีเมล์ : oean1962@yahoo.co.th

นางประภาพร จงลือชา
ครู คศ.3

นางสาวธนัญญา ทองด่านเหนือ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวน้องกวาง กลมพุก
พนักงานราชการ