โรงเรียนโคกศรีเมือง
ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เบอร์โทรศัพท์ 043801133
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ว่าที่ พ.ต.เอื้อน วิเศษชาติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางประภาพร จงลือชา
ครู คศ.3

นางสาวบุณยอร เหลือผล
ครูอัตราจ้าง

นางสยุมพร เกณฑ์เชี่ยวชาญ
พนักงานราชการ

นางสาวธนัญญา ทองด่านเหนือ
ครูผู้ช่วย

นางสาวน้องกวาง กลมพุก
พนักงานราชการ