โรงเรียนโคกศรีเมือง
ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เบอร์โทรศัพท์ 043801133
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางจุลจิลา อรรคพงษ์
ครู คศ.3