โรงเรียนโคกศรีเมือง
ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เบอร์โทรศัพท์ 043801133
ครูพี่เลี้ยงพิเศษ

นายพัฒนวุฒิ แสงสว่าง