โรงเรียนโคกศรีเมือง
ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เบอร์โทรศัพท์ 043801133
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นริศรา ภูผาพลอย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

พิระดา ขวัญศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4