โรงเรียนโคกศรีเมือง
ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เบอร์โทรศัพท์ 043801133
คณะผู้บริหาร

นายประมวล อรรคพงษ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน