โรงเรียนโคกศรีเมือง
ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เบอร์โทรศัพท์ 043801133
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

17 มีนาคม 2564 นายประมวล อรรคพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง  เป็นประธานในการประชุมภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จากคณะกรรมการภาคี 4 โดยพิจารณาคัดเลือกหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา

โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2564,21:29   อ่าน 41 ครั้ง