โรงเรียนโคกศรีเมือง
ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เบอร์โทรศัพท์ 043801133
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 โรงเรียนโคกศรีเมือง ได้จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และเสริมสร้างทักษะชีวิต ผ่านกระบวนการลูกเสือ สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ลดการ  ออกกลางคัน และสร้างเด็กดีมีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,18:22   อ่าน 170 ครั้ง