โรงเรียนโคกศรีเมือง
ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เบอร์โทรศัพท์ 043801133
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูโรงเรียนโคกศรีเมือง ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

คณะครูโรงเรียนโคกศรีเมือง ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ครูได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องหาแนวทางการพัฒนานักเรียนให้มีโอกาสได้เรียนรู้ตามศักยภาพและความสามารถ อย่างมีประสิทธิภาพ

โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 6 ครั้ง