โรงเรียนโคกศรีเมือง
ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เบอร์โทรศัพท์ 043801133
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 42) 17 มี.ค. 64
บริการตรวจสุขภาพช่องปาก เคลือบฟลูออไรด์ การดูแลสุขภาพช่องปากแก่นักเรียน (อ่าน 5) 17 มี.ค. 64
จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ (อ่าน 8) 17 มี.ค. 64
2563 นักกีฬาโรงเรียนโคกศรีเมืองเข้าร่วมแข่งขันกีฬา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3) 17 มี.ค. 64
2563 โรงเรียนโคกศรีเมืองร่วมแข่งขันเยาวชน-ประชาชน ประจำปี 2563 “ดงลิงเกมส์ ครั้งที่ 17” (อ่าน 6) 17 มี.ค. 64
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชการที่ ๙ และวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 2) 17 มี.ค. 64
ได้รับการนิเทศครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(ครูคืนถิ่น) (อ่าน 20) 17 มี.ค. 64
รางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความระดับอำเภอ ในหัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” (อ่าน 19) 17 มี.ค. 64
Mental idol กมลา 2021 (อ่าน 16) 17 มี.ค. 64
แนะแนวสัญจร แนะแนว 2563 (อ่าน 20) 17 มี.ค. 64
วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 259) 19 ส.ค. 63
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (อ่าน 265) 19 ส.ค. 63
วันแม่แห่งชาติ 2563 (อ่าน 264) 13 ส.ค. 63
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 2563 (อ่าน 242) 13 ส.ค. 63
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 250) 13 ส.ค. 63
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน (อ่าน 78) 20 ก.ค. 63
เยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจ “ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ ” (อ่าน 180) 10 ก.ค. 63
โรงเรียนโคกศรีเมือง รับการนิเทศจากสพม.24 ประจำปีการศึกษา1/2563 (อ่าน 162) 09 ก.ค. 63
โรงเรียนโคกศรีเมืองจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (อ่าน 163) 26 มิ.ย. 63
ประชุมผู้ปกครองเพื่อมอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 187) 26 มิ.ย. 63
คณะครูโรงเรียนโคกศรีเมือง ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 174) 19 มิ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 143) 18 มิ.ย. 63
การกำกับและติดตามผลการเรียน ออนไลน์ ระบบ DLTV (อ่าน 134) 09 มิ.ย. 63
6 มาตราการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา (อ่าน 140) 09 มิ.ย. 63
การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 185) 25 ก.พ. 63
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ 9 (อ่าน 199) 11 ธ.ค. 62
วันวชิราวุธ 27/11/62 (อ่าน 265) 28 พ.ย. 62
กีฬาภายในโรงเรียนโคกศรีเมือง ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 206) 24 พ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 239) 24 พ.ย. 62
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 (อ่าน 181) 30 ต.ค. 62
การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562 (อ่าน 423) 19 มี.ค. 62
ดร.อุดม กัสมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง ร่วมต้อนรับ นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.24 (อ่าน 727) 12 ธ.ค. 60
ดร.อุดม กัสมัง เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง (อ่าน 761) 22 พ.ค. 60