โรงเรียนโคกศรีเมือง
ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เบอร์โทรศัพท์ 043801133
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล อรรคพงษ์
ตำแหน่ง : รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตุลาคม 2562