โรงเรียนโคกศรีเมือง
ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เบอร์โทรศัพท์ 043801133
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม กัสมัง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : กุมภาพันธ์