โรงเรียนโคกศรีเมือง
ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เบอร์โทรศัพท์ 043801133
ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโ คโรน่า (COVID-19)
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2564,15:21   อ่าน 225 ครั้ง