โรงเรียนโคกศรีเมือง
ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เบอร์โทรศัพท์ 043801133
คณะผู้บริหาร

ดร.อุดม กัสมัง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา