โรงเรียนโคกศรีเมือง
ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เบอร์โทรศัพท์ 043801133
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ก.พ. 63 ถึง 01 มี.ค. 63 ม.6 สอบ o-net
26 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 นักเรียน ม.1-5 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/ 2562
19 ก.พ. 63 ถึง 21 ก.พ. 63 นักเรียน ม. 6 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 สอบ o-net ม.3
23 ม.ค. 63 ถึง 24 ม.ค. 63 เข้าค่ายพักแรม กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2562
15 ม.ค. 63 ถึง 17 ม.ค. 63 สอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
01 พ.ย. 62 ถึง 30 มี.ค. 63 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562